تمام حقوق برای داروخانه شبانه روزی قلهک محفوظ است.