داروخانه شبانه روزی قلهک دارای مجوز فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی از تاریخ 1399/06/01  به شماره 665/58762 می باشد.

مجوز معاونت غذا و دارو به شماره 665/58762