8 + 0 = ?

نشانی

تهران – خیابان دکتر شریعتی – دوارهی قلهک – داروخانه شبانه روزی قلهک – پلاک 1362
کدپستی : 1913774991

اطلاعات تماس

نشانی الکترونیکی: info@golhakpharma.com
تلفن: 02122263102
نمابر: 02122268749

بخش شکایات ( معاونت غذا و دارو دانشگاه شهید بهشتی )

نشانی : تهران –  خيابان وليعصر – روبروی پارك ساعي – خيابان آبشار – پلاك47 – معاونت غذا و دارو
تلفن معاونت غذا و دارو : 02184248
نشانی الکترونیکی : fdo@sbmu.ac.ir